Individuell förberedelse

Sammanställ resultatet på din avdelning

Det har gått en tid sedan förra steget då ni fastställde handlingsplanen och därefter påbörjade arbetet med att genomföra era planerade aktiviteter.

Tjejer som bär varandra

Nu ska du följa upp de aktiviteter som har genomförts på din avdelning genom att sammanställa resultatet av varje enskild aktivitet. Fundera över resultatet utifrån frågorna nedan. Ta hjälp av dina kollegor om du behöver.

  • Vad visar resultaten?
  • Vilka resultat ser ni som särskilt viktiga?
  • Inom vilka områden kan ni bli bättre?
  • Vilka lärdomar tar ni med er?

Se till att dokumentera vad ni kommer fram till i era diskussioner. Om ni har gjort er handlingsplan med hjälp av Barnrättsresans mall finns där en särskild kolumn för ert resultat.

Förbered dig inför mötet med arbetsgruppen

I nästa moment träffar du arbetsgruppen för Barnrättsresan igen. Då ska du dela med dig av resultatet från din avdelning.

Innan det mötet behöver du skicka ditt resultat till Barnrättsresans processledare, som sammanställer alla deltagares resultat i den gemensamma handlingsplanen.

Gå vidare till nästa moment