Reflektion och planering

Analysera resultatet

Nu är det dags att undersöka om ni har nått era mål.

Kvinnor som antecknar

Gå igenom den sammanställda handlingsplanen som innehåller resultaten för alla aktiviteter. Analysera resultaten genom att utgå från ett utvecklingsområde i taget och strukturerat diskutera frågorna nedan i tur och ordning:

• Vad blev resultatet av aktiviteterna som har gjorts?
• Kan vi se att våra insatser har påverkat barns situation?
• Har vi nått vårt mål?
• Behövs det ytterligare åtgärder för att nå vårt mål?

Skriv en sammanställning kring varje utvecklingsområde och mål.

Reflektera över resultatet

Reflektera tillsammans över följande frågor:

  • Vad ser vi för stora skillnader efter genomförandet av handlingsplanen?
  • Vilka resultat ser vi som särskilt viktiga? 
  • I vilken grad kan det som gjorts anses leva upp till rättigheterna i barnkonventionen?
  • Vilka utvecklingsområden finns kvar?
  • Vilka lärdomar tar vi med oss?

Glöm inte att ta anteckningar från era diskussioner. 

Förbered er inför nästa moment

Processledaren säkerställer att anteckningarna sammanställs så att alla deltagare sedan kan förankra dem på sina respektive avdelningar. Resultatet bör även inkluderas i myndighetens årliga verksamhetsuppföljning.

Gå vidare till nästa moment