Att sätta handlingsplanen i verket

Med en godkänd handlingsplan så har ni tagit stora steg i arbetet. Men det är nu det riktiga arbetet startar. Att implementera planen i verksamheten.  Genomföra aktiviteterna och starta processer. För att det ska lyckas krävs både uthållighet och engagemang.

Tips på bra saker att tänka på i genomförandet