Utvecklingsarbete

Berätta om nuläge och utvecklingsområden

Tillsammans med kollegorna på er förvaltning eller avdelning ska ni nu bryta ner de övergripande målen till aktiviteter. 

Börja med att informera dina kollegor om:

  • Resultatet av nulägesanalysen
  • Den påbörjade handlingsplanen med valda utvecklingsområden och mål

Föreslå aktiviteter

Fundera nu tillsammans på vilka aktiviteter ni behöver utföra i er verksamhet för att nå de övergripande målen inom de valda utvecklingsområdena. Fundera även på vilka indikatorer ni behöver sätta för att mäta resultatet av aktiviteterna. Fyll därefter i handlingsplanen:

  • Aktivitet
  • Ansvarig
  • Tid
  • Resurser
  • Indikatorer

Säkerställ att aktivitetslistan är förankrad med er chef innan den inkluderas i den övergripande handlingsplanen.  

Lär av andra

Simrishamns kommun har i flera år arbetat med barnkonsekvensanalyser för att tidigt fånga upp barn med särskilda behov i skolan. Med hjälp av barnkonsekvensanalyserna arbetar kommunen för att leva upp till barnets rätt till utbildning och garantera likvärdighet i skolan.

Artikel om Simrishamns arbete med barnkonsekvensanalys

Förbered dig inför mötet med din arbetsgrupp

I nästa moment träffar du din arbetsgrupp för Barnrättsresan igen.

Innan det mötet behöver du skicka aktivitetslistan till Barnrättsresans processledare, som sammanställer alla deltagares aktivitetslistor till en gemensam handlingsplan.

Därefter skickar processledaren ut den sammanställda handlingsplanen till alla deltagare igen, som kan läsa igenom den inför nästa möte med arbetsgruppen. 

Gå vidare till nästa moment