Gemensam uppföljning

Se över er gemensamma handlingsplan

Till det här mötet har ni läst igenom den gemensamma handlingsplanen med övergripande mål och aktiviteter för varje förvaltning eller avdelning.

Flera ungdomar sitter och samtalar

Se nu tillsammans över den gemensamma handlingsplanen genom att diskutera följande frågor:

  • Är handlingsplanen realistisk?
  • Kommer aktiviteterna göra att vi når målen?
  • Kommer aktiviteterna göra skillnad för barn?

Processledaren färdigställer slutgiltigt handlingsplanen för beslut. 

Påbörja arbetet med att genomföra handlingsplanen

Nu börjar jobbet med att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen i varje förvaltning eller avdelning.

Nästa planerade arbetsgruppsträff är i steg 4, då ni ska följa upp arbetet med Barnrättsresan. Det mötet kan ske om cirka 6-12 månader, beroende på hur omfattande er handlingsplan är. 

Vår rekommendation är att ni ses några gånger under tiden ni genomför handlingsplanen, för att få stöd av varandra i ert arbete och dela med er av erfarenheter och inspiration.

Innan ni skiljs åt i Barnrättsresans arbetsgrupp:

  • Boka in avstämningsmöten under genomförandets gång.
  • Boka in arbetsgruppsmötet som sker i steg 4, moment B. 

När ni kommer tillbaka till er förvaltning eller avdelning för att genomföra era aktiviteter rekommenderar vi att alla deltagare har ett möte med sin chef för att förankra arbetet med handlingsplanen.

Det är viktigt att det finns tid och resurser för att genomföra handlingsplanen och att den blir en del i det ordinarie barnrättsarbetet. 

Gå till nästa steg i Barnrättsresan