Utvecklingsarbete

Presentera resultatet av Barnrättsresan

Förankra resultatet av arbetet med Barnrättsresan hos kollegorna på din avdelning.

En flicka blir kramad

Diskutera tillsammans:

  • Vilka mål har vi uppnått?
  • Hur har våra genomförda aktiviteter bidragit?
  • Inom vilka utvecklingsområden har vi inte nått ändå fram?

Utvärdera ert barnrättsarbete

I nästa moment ska ni utvärdera Barnrättsresan som process i arbetsgruppen. Tills dess är det bra att få input från dina kollegor om hur de har upplevt det utvecklingsarbete som de har varit delaktiga i.

Diskutera tillsammans:

  • Vad har varit styrkorna respektive utmaningarna med att arbeta med Barnrättsresan som process?
  • Vilka förändringar skulle vi vilja göra i processen inför en kommande resa?
  • Hur kan vi säkerställa att vi framöver har ett systematiskt barnrättsarbete i vår verksamhet?

Förbered dig inför mötet med arbetsgruppen

Ta med dig anteckningarna till sista mötet med Barnrättsresans arbetsgrupp. Då ska ni slutföra utvärderingen av Barnrättsresan. 

Gå vidare till nästa moment

Uppföljning av barnrättsarbetet

Barnombudsmannen har tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, tagit fram en metod för att följa upp barnrättsarbetet i en verksamhet, Revision för barnets rättigheter. Materialet vänder sig framför allt till kommuner och regioner, men kan även användas som underlag för myndigheter. 

Broschyr om hur revisionen kan granska efterlevnaden av barnkonventionen

Webbseminarium om barnkonventionens krav på styrning och uppföljning