Utvecklingsarbete

Berätta om nuläge och utvecklingsområden

Tillsammans med kollegorna på er avdelning ska ni nu bryta ner de övergripande målen till aktiviteter för avdelningen. 

Börja med att informera dina kollegor om:

  • Resultatet av nulägesanalysen
  • Den påbörjade handlingsplanen med valda utvecklingsområden och mål

Föreslå aktiviteter

Fundera nu tillsammans på vilka aktiviteter ni behöver utföra på er avdelning för att nå de övergripande målen inom de valda utvecklingsområdena. Fundera även på vilka indikatorer ni behöver sätta för att mäta resultatet av aktiviteterna. Fyll därefter i handlingsplanen:

  • Aktivitet
  • Ansvarig
  • Tid
  • Resurser
  • Indikatorer

Säkerställ att aktivitetslistan är förankrad med respektive avdelningschef.   

Tips! Släpp loss kreativiteten

I arbetet med att förankra och bryta ner utvecklingsområden och mål till aktiviteter så kan man med fördel använda sig av olika typer av idégenerering. Detta som ett led i att skapa engagemang och samtidigt uppmuntra tankar, idéer och lösningar som annars kanske inte hade kommit upp.

Det finns en mängd metoder och övningar att ta del av om man söker runt lite. SKRs Innovationsguiden har några exempel ni kan ha som utgångspunkt.

Förbered dig inför mötet med din arbetsgrupp

I nästa moment träffar du din arbetsgrupp för Barnrättsresan igen.

Innan det mötet behöver du skicka aktivitetslistan till Barnrättsresans processledare, som sammanställer alla deltagares aktivitetslistor till en gemensam handlingsplan.

Därefter skickar processledaren ut den sammanställda handlingsplanen till alla deltagare igen, som kan läsa igenom den inför nästa möte med arbetsgruppen. 

Gå vidare till nästa moment