Gemensam uppföljning

Se över er gemensamma handlingsplan

Till det här mötet har ni läst igenom den gemensamma handlingsplanen med övergripande mål och aktiviteter för varje avdelning.

Flera ungdomar sitter och samtalar

Se nu tillsammans över den gemensamma handlingsplanen genom att diskutera följande frågor:

  • Är handlingsplanen realistisk?
  • Kommer aktiviteterna göra att vi når målen?
  • Kommer aktiviteterna medföra att barnets rättigheter tillgodoses?

Processledaren färdigställer sedan handlingsplanen för beslut av myndighetens ledning. Bestäm inom gruppen hur handlingsplanen ska presenteras och hur processen för godkännande från ledningen ser ut. 

Påbörja arbetet med att genomföra handlingsplanen

När handlingsplanen är godkänd påbörjas arbetet med att genomföra aktiviteterna på varje avdelning. Beroende på hur omfattande er handlingsplan är kan tiden för genomförandet variera - alltifrån 3-12 månader.

Arbetet för genomförandet sker mellan steg 3 och 4 i Barnrättsresan. Vår rekommendation är att ni ses några gånger i Barnrättsresans arbetsgrupp under tiden ni genomför handlingsplanen för att få stöd av varandra i ert arbete och dela med er av erfarenheter och inspiration.

I nästa steg, steg 4, ska ni följa upp arbetet som ni har genomfört.​

Innan ni skiljs åt i Barnrättsresans arbetsgrupp:

  • Boka in avstämningsmöten under genomförandets gång.
  • Boka in arbetsgruppsmötet som sker i steg 4, moment B. 

När ni kommer tillbaka till er avdelning för att genomföra era aktiviteter rekommenderar vi att alla deltagare har ett möte med sin chef för sätta igång arbetet med handlingsplanen.

Det är viktigt att det finns tid och resurser för att genomföra handlingsplanen och att den blir en del i det ordinarie barnrättsarbetet. 

Gå till nästa steg i Barnrättsresan