Utvecklingsarbete

Berätta om Barnrättsresan

För att arbetet med barnrättsresan ska bli så bra som möjligt behövs både kunskap och engagemang från kollegorna på din avdelning.

Vuxna runt ett bord

Informera dem om att arbetet med Barnrättsresan är i gång och hur vägen framåt ser ut. Här är exempel på punkter att ta upp:

  • Det här är Barnrättsresan
  • Därför behövs den
  • Det här kommer att hända framöver
  • Så ser min roll ut 
  • Så kan medarbetarna på avdelningen bidra
  • Det är vårt mål med Barnrättsresan

Diskutera tillsammans:

  • Hur berörs barn av vårt arbete på vår myndighet/avdelning?
  • Vad innebär det att barn har rättigheter och vad innebär det för vår myndighet?

Tips!

Utnyttja befintliga mötesstrukturer och använd fasta möten/träffar där flesta av medarbetarna ändå förväntas närvara. Det ökar chanserna till en större spridning och minskar samtidigt behov av extra planering. Varför inte låta Barnrättsresan bli en stående mötespunkt på mötena. Prova gärna att använda tiden till mer än ren information. Kanske en kortare övning eller lite reflektion.

Sprid utbildningen om barnkonventionen

För att höja kunskapsnivån om barnkonventionen kan du uppmuntra dina kollegor till att göra de tre första modulerna i Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen, som du genomförde i Moment A.

Barnkonventionen på 15 minuter

Grundprinciperna

Ansvar för genomförande

Barnets bästa

Se filmen där Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd.


Förbered dig inför mötet med arbetsgruppen

I nästa moment ska du träffa arbetsgruppen för Barnrättsresan igen. Då ska ni reflektera kring barnkonventionens grundprinciper och och vad de innebär för barn och för er i er verksamhet.

Förbered dig genom att igen ta del av webbutbildningen om barnkonventionens grundprinciper.

Barnkonventionens grundprinciper