Reflektion och planering

Reflektera över insikter från Moment A

I det tidigare momentet fick ni fördjupad kunskap om barnkonventionen och hur olika förutsättningar för barnrättsarbete inom en myndighet kan se ut.

Vuxna arbetar runt ett bord

Nu är det dags att dela era tankar genom att diskutera följande frågor:

 • Vilka insikter har ni fått av att ta del av information i moment A?
 • Vilken typ av myndighet är ni och hur förhåller sig myndighetens grunduppdrag till barnkonventionen?
 • Vilka grupper av barn påverkas av ert arbete inom er myndighet och på vilket sätt påverkas dem?
 • Vad innebär det för er myndighet att se barn som rättighetsbärare?
 • Vilka lagar arbetar ni efter och hur förhåller sig de till barnkonventionen?

Sätt ramarna för barnrättsarbetet

Nu ska ni formulera de praktiska ramarna för ert gemensamma utvecklingsarbete. Nedan finner ni praktisk information om vad ni bör klargöra tillsammans.

 • Barnrättsresans arbetsgrupp – Resan görs av en arbetsgrupp där du och andra utvalda medarbetare från myndighetens olika avdelningar ingår. En av deltagarna utses till processledare, med ansvar att samordna gruppens arbete. Ni i arbetsgruppen kommer även ha dialog med kollegor och chef på den egna avdelningen.

 • Processledaren ansvar – Personen i arbetsgruppen som har utsetts till processledare ansvarar för mötesinbjudningar, agenda och att anteckningar tas. Om rollen som processledare inte redan är utsedd bör det göras nu.

  Läs mer om rollen som processledare

 • Mötesstruktur – I varje steg i barnrättsresan finns fyra moment. I tre av momenten äger möten rum. Ni i arbetsgruppen träffas i moment B och D och varje deltagare har ett möte på sin respektive avdelningen i moment C.

  Läs mer om Barnrättsresans process

 • Tidsplan – En barnrättsresa kan ta allt ifrån några månader till ett år.

 • Planering framåt – I barnrättsresan kommer ni tillsammans att identifiera områden som behöver utvecklas inom ert barnrättsarbete.

 • Kommunikation i arbetsgruppen – Stäm av var ni samlar material och hur ni kommunicerar med varandra under arbetets gång.

Förbered er inför nästa moment

I nästa moment ska varje deltagare i arbetsgruppen träffa sina kollegor på den egna avdelningen för att förankra den resa ni just påbörjat. Bestäm gemensamt vad ni vill förmedla. Ni kan ta hjälp av listan:

 • Det här är Barnrättsresan
 • Därför behövs den
 • Det här kommer att hända framöver
 • Så ser min roll ut 
 • Så kan medarbetarna på avdelningen bidra
 • Det är vårt mål med Barnrättsresan

Gå vidare till nästa moment