Utvecklingsarbete

Presentera resultatet av Barnrättsresan

Nu är det dags att förankra resultatet av arbetet med Barnrättsresan hos kollegorna på din förvaltning eller avdelning.

En flicka blir kramad

Diskutera tillsammans:

  • Vilka mål har vi uppnått?
  • Inom vilka utvecklingsområden har vi inte nått ändå fram?
  • Hur har våra genomförda aktiviteter bidragit?

Utvärdera ert barnrättsarbete

I nästa moment ska ni utvärdera Barnrättsresan som process i arbetsgruppen. Tills dess är det bra att få input från dina kollegor om hur de har upplevt det utvecklingsarbete som de har varit delaktiga i.

Diskutera tillsammans:

  • Vad har varit styrkorna respektive utmaningarna med att arbeta med Barnrättsresan som process?
  • Vilka förändringar skulle vi vilja göra i processen inför en kommande resa?
  • Hur kan vi säkerställa att vi framöver har ett systematiskt barnrättsarbete i vår verksamhet?

Förbered dig inför mötet med arbetsgruppen

Ta med dig anteckningarna till sista mötet med Barnrättsresans arbetsgrupp. Då ska ni slutföra utvärderingen av Barnrättsresan. 

Gå vidare till nästa moment

Metoder och verktyg

Det finns olika metoder för att följa upp barnrättsarbetet i en verksamhet, till exempel revision för barnets rättigheter eller barnbokslut. Barnombudsmannen har tagit fram stödmaterial för hur dessa kan genomföras.

Revision för barns rättigheter

Beslut och verksamheter i kommuner och regioner har en avgörande betydelse för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Revisionen av dessa verksamheter utgör därför en viktig del i att bidra till ett ökat barnrättsperspektiv.

Webbseminarium om barnkonventionens krav på styrning och uppföljning

Broschyr om hur revisionen kan granska efterlevnaden av barnkonventionen

Barnbokslut

Ett barnbokslut utgör ett komplement till den ordinarie årsuppföljningen och syftar till att visa på vad som gjorts för att genomföra barnkonventionen. Barnbokslutet visar på om och hur uppsatta mål och resursanvändning har påverkat barns och ungas levnadsvillkor. Bokslutet kan vara ett starkt verktyg för att beskriva och påtala de faktiska brister som gäller för barn.

Läs mer om barnbokslut