Utvecklingsarbete

Presentera resultatet av Barnrättsresan

Nu är det dags att förankra resultatet av arbetet med Barnrättsresan hos kollegorna på din förvaltning eller avdelning.

En flicka blir kramad

Diskutera tillsammans:

  • Vilka mål har vi uppnått?
  • Inom vilka utvecklingsområden har vi inte nått ändå fram?
  • Hur har våra genomförda aktiviteter bidragit?

Utvärdera ert barnrättsarbete

I nästa moment ska ni utvärdera Barnrättsresan som process i arbetsgruppen. Tills dess är det bra att få input från dina kollegor om hur de har upplevt det utvecklingsarbete som de har varit delaktiga i.

Diskutera tillsammans:

  • Vad har varit styrkorna respektive utmaningarna med att arbeta med Barnrättsresan som process?
  • Vilka förändringar skulle vi vilja göra i processen inför en kommande resa?
  • Hur kan vi säkerställa att vi framöver har ett systematiskt barnrättsarbete i vår verksamhet?

Förbered dig inför mötet med arbetsgruppen

Ta med dig anteckningarna till sista mötet med Barnrättsresans arbetsgrupp. Då ska ni slutföra utvärderingen av Barnrättsresan. 

Gå vidare till nästa moment