Gemensam uppföljning

Utvärdera arbetet med Barnrättsresan 

Nu är det dags att tillsammans i arbetsgruppen utvärdera arbetet med Barnrättsresan.

Flicka tittar genom sina händer

Diskutera tillsammans:

  • Hur har arbetet med Barnrättsresan varit?
  • Vad har varit styrkorna respektive utmaningarna med att arbeta med Barnrättsresan som process?
  • Skulle ni vilja göra en ny Barnrättsresa?
  • Skulle ni vilja ändra något i processen, som skulle underlätta ert arbete eller ge ännu bättre resultat?
  • Hur kan vi säkerställa att vi framöver har ett systematiskt barnrättsarbete i vår verksamhet?

Barnrättsarbetet blir aldrig klart! Det betyder att ni inte är i slutet av ert barnrättsarbete när Barnrättsresan är klar, utan att det kan lägga grunden för ett framtida utvecklingsarbete där Barnrättsresan börjar om. 

Ge oss tips på förbättringar

Barnrättsresan är ett nytt processtöd och vi vill gärna ha era synpunkter på innehållet. Tipsa oss gärna om stort och smått som kan göra Barnrättsresan bättre!

Tipsa Barnombudsmannen