Reflektion och planering

Analysera resultatet

Nu är det dags att undersöka om ni har nått era mål.

Kvinnor som antecknar

Gå igenom den uppdaterade handlingsplanen som innehåller resultat för alla aktiviteter. Analysera resultatet genom att utgå från ett utvecklingsområde i taget och strukturerat diskutera frågorna nedan:

  • Vad blev resultatet av aktiviteterna som har gjorts? (gå gärna laget runt)
  • Vilka effekter har resultaten haft för barn och unga?
  • Har vi nått vårt mål? 
  • Behövs det ytterligare åtgärder för att nå vårt mål?

Skriv en sammanställning kring varje utvecklingsområde och mål.

Reflektera över resultatet

Reflektera tillsammans över följande frågor:

  • Vad ser vi för stora skillnader efter genomförandet av handlingsplanen?
  • Vilka resultat ser vi som särskilt viktiga? 
  • I vilken grad kan det som gjorts anses leva upp till rättigheterna i barnkonventionen?
  • Vilka utvecklingsområden finns kvar?
  • Vilka lärdomar tar vi med oss?

Glöm inte att ta anteckningar från era diskussioner. 

Förbered er inför nästa moment

Processledaren säkerställer att anteckningarna sammanställs till en gemensam analys för hela verksamheten, som alla deltagare sedan kan förankra i sin respektive verksamhet. 

Gå vidare till nästa moment