Utvecklingsarbete

Berätta om Barnrättsresan

För att arbetet med barnrättsresan ska bli så bra som möjligt behövs både kunskap och engagemang från kollegorna på din avdelning eller förvaltning.

Vuxna runt ett bord

Sprid utbildningen om barnkonventionen

För att höja kunskapsnivån om barnkonventionen kan du uppmuntra dina kollegor till att göra de tre första modulerna i Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen, som du genomförde i Moment A.

Barnkonventionen på 15 minuter

Grundprinciperna

Ansvar för genomförande

Se film om barnets bästa

Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd.


Förbered dig inför mötet med arbetsgruppen

I nästa moment ska du träffa arbetsgruppen för Barnrättsresan igen. Då ska ni reflektera kring barnkonventionens grundprinciper och och vad de innebär för barn och för er i era respektive verksamheter.

Förbered dig genom att igen ta del av webbutbildningen om barnkonventionens grundprinciper.

Barnkonventionens grundprinciper