Reflektion och planering

Reflektera över insikter från Moment A

I det tidigare momentet fick ni kunskap om barnkonventionen och hur barnrättsarbetet kan struktureras i en verksamhet.

Vuxna arbetar runt ett bord

Nu är det dags att dela era tankar genom att diskutera följande frågor:

 • Har ni fått några insikter av att ta del av information i moment A?
 • På vilket sätt påverkas barn av arbetet på era förvaltningar eller avdelningar? Vilka barn påverkas?
 • Vad innebär det att se barn som rättighetsbärare?

Sätt ramarna för barnrättsarbetet

Nu ska ni formulera de praktiska ramarna för ert gemensamma utvecklingsarbete. Nedan finner ni förslag på områden att diskutera och klargöra tillsammans.

 • Mötesstruktur
 • Processledaren ansvar 
 • Andra roller
 • Tidsplan
 • Planering framåt
 • Kommunikation i arbetsgruppen

Förbered er inför nästa moment

I nästa moment ska ni träffa kollegorna på er förvaltning eller avdelning för att förankra den resa ni just påbörjat. Bestäm gemensamt vad ni vill förmedla. Ni kan ta hjälp av listan:

 • Det här är Barnrättsresan
 • Därför behövs den
 • Det här kommer att hända framöver
 • Så ser min roll ut 
 • Så kan medarbetarna på förvaltningen bidra
 • Det är vårt mål med Barnrättsresan

Gå vidare till nästa moment