Sätt handlingsplanen i verket

Flera av de som genomfört resan vittnar om att det är nu det verkliga arbetet börjar och det krävs både vilja, engagemang och uthållighet. Det gäller att hålla i och att inte tappar fart. Här kommer några tips på vägen.
Tjejer som bär varandra

Sätt igång aktiviteterna

När handlingsplanen är godkänd är det dags att genomföra aktiviteterna. Beroende på hur omfattande er handlingsplan är kan tiden för genomförandet variera - alltifrån 3-12 månader.

När ni kommer tillbaka till era avdelningar eller enheter för att genomföra era aktiviteter rekommenderar vi att alla deltagare har ett möte med sin chef för sätta igång arbetet med handlingsplanen.

Det är viktigt att det finns tid och resurser avsatta för att genomföra handlingsplanen och att den blir en del i det ordinarie barnrättsarbetet.

Boka in regelbundna möten för att stämma av och följa upp hur arbetet fortlöper.

Stöd och verktyg

Barnombudsmannen har tagit fram många digitala stöd och verktyg samt utbildningsmaterial och lärande exempel. Ta gärna hjälp av dessa i ert arbetet med att genomföra olika aktiviteter i er handlingsplan.

Gå till sidan Stöd och verktyg

Följ upp och stäm av

Genom att följa upp arbetet kontinuerligt så är det lättare att fånga upp eventuella problem och hinder och ger er möjlighet att justera upplägg och aktiviteter längs vägen.

Dessutom underlättar det vid den slutliga uppföljningen om ni kontinuerligt har samlat på er underlag. Genomför gärna uppföljningen både både i deltagarnas olika enheter eller avdelningar men gärna även tillsammans i arbetsgruppen.

Fortsätt träffa arbetsgruppen från Barnrättsresan

Vår rekommendation är att ni ses några gånger i Barnrättsresans arbetsgrupp under tiden ni genomför handlingsplanen för att få stöd av varandra i ert arbete och dela med er av erfarenheter och inspiration.

Ett tips är att boka in löpande avstämningsmöten under genomförandets gång.