3. Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen

Test för chefer på olika nivåer inom myndigheten. Om en fråga inte känns relevant för er myndighet kan du välja att hoppa över den.