2. Leva upp till grundprinciperna

Detta test syftar till att ge en bild av hur myndigheten lever upp till de krav som barnkonventionens grundprinciper ställer. Om en fråga inte känns relevant för er myndighet kan du välja att hoppa över den.