1. Förutsättningar för att genomföra barnkonventionen

Undersök förutsättningarna för att genomföra barnkonventionen på er myndighet. Om en fråga inte känns relevant för er myndighet kan du välja att hoppa över den.