Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamn

I Simrishamn arbetar varje förvaltning med att bryta ned handlingsplanen för kommunens barnrättsarbete i sin verksamhet. På samhällsbyggnadsförvaltningen har man bland annat besökt skolor för att låta barn och unga komma till tals i olika frågor.
Linda Larsson, planarkitekt och Sofi Jonasson, barnombudsman i Simrishamn

Linda Larsson, planarkitekt och Sofi Jonasson, barnombudsman i Simrishamn

Handlingsplanen för att stärka barnets rättigheter för 2019-2022 i Simrishamn anger att alla nämnder ska lyssna in barn och ungas åsikter och informera dem om deras rättigheter.

– Det är viktigt att lyssna på vad barnen har att säga. Gör vi det så kommer barnen att bära med sig den upplevelsen, också när de blir äldre. Det är också ett sätt att bygga ett samhälle. För att bygga – det handlar inte bara om vägar, säger Linda Larsson som är planarkitekt på Simrishamns kommun och samhällsbyggnadskontorets representant i kommunens barnrättsteam, ett nätverk med representanter från de flesta nämnder i kommunen.

– Förutom barnrättsteamet har jag ett eget team på vår förvaltning med representanter från fem enheter utav åtta. Vi träffas och diskuterar då våra barnrättsfrågor som berör förvaltningen utifrån vår handlingsplan. Det är också där som jag förankrar barnrättsarbetet i vårt dagliga arbete, fortsätter Linda Larsson.

Elever är med och väljer utvecklingsområden

Ett område hon utvecklat och tagit in i handlingsplanen är att välja verksamhetsområden som elever kan vara med och utveckla. Linda Larsson har besökt skolor för att bjuda in eleverna att delta.

I det första skolprojektet Höra hemma, som genomfördes 2016 fick eleverna vara med och ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

– Ett resultat blev den vernissage vi hade på stadens museum där barnen visade affischer om hur de såg på staden. Vi tog med oss deras åsikter och vi plockade in dessa i våra riktlinjer. Året därpå fanns barnens åsikter med i våra skrivelser, säger Linda Larsson.

Under 2017 arbetade eleverna med att ta fram vad som var bra och dåligt, tryggt eller otryggt, vid Simrishamns två stationer. Vid visningen det året kom nästan alla politiker till Korsavadsskolan för att ta del av barnens förslag. 2018 skulle kommunen namnge 300 vägar, även här engagerade unga.

– Vi tog hjälp av skolorna och eleverna kom in med väldigt många bra namnförslag, säger Linda Larsson, som redan samma år kunde återvända till skolorna och berätta hur det hade gått.

2019 tog barnen själva fram vilket projekt samhällsbyggnadsförvaltningen skulle jobba med. Två elever hade påpekat att de var otrygga på sin väg till skolan. Det ledde till att barnen fick ta fram material för att göra vägen till skolan säkrare.

Utbildningar i barnrättsarbete

Sofi Jonasson är barnombudsman i Simrishamn. Hon säger att samhällsbyggnadsförvaltningen ofta ses som den ”svåraste” förvaltningen att nå, eftersom den för det mesta inte arbetar direkt med barn. Därför är hon väldigt nöjd med hur arbetet utvecklats i Simrishamn.

– På samhällsbyggnadsförvaltningen har mer än 90 procent av tjänstemännen utbildats i barnrättsarbete. Och de har skapat ett nätverk för att lyfta in ett barnperspektiv i sitt arbete, konstaterar Sofi Jonasson och får medhåll av Linda Larsson.

– En del i min roll är att få de olika enheterna på vår förvaltning att utvecklas. Men för att lyckas krävs det kunskap och en drivkraft. Vår förvaltningschef är väldigt positiv och aktiv i arbetet med barns rättigheter, och det hjälper också till.

Linda Larssons råd för arbetet med handlingsplaner:

  • Utforma handlingsplaner som är enkla att följa och som ger utrymme för kreativa lösningar.
  • Utbilda politiker och tjänstepersoner. Det krävs kunskap om barns rättigheter. 
  • Bygg nätverk inom organisationen.
  • Var tydlig i återkopplingen till barn och unga. Kommunala processer kan ibland ta lång tid.

Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022