Barns rätt till skydd från våld

Detta test syftar till att ge en nulägesanalys för verksamhetens arbete kring barns rätt till skydd från våld och övergrepp.