3. Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen

Test för beslutsfattare, förtroendevalda och chefer, på olika nivåer i kommunen.