2. Leva upp till grundprinciperna

Detta test syftar till att ge en bild av hur verksamheten lever upp till de krav som barnkonventionens grundprinciper ställer.