1. Förutsättningar för att genomföra barnkonventionen

Undersök förutsättningarna för att genomföra barnkonventionen i er kommun eller på er förvaltning.