Reflektion och planering

Reflektera kring resultaten av kartläggningen

Alla deltagare i arbetsgruppen har nu individuellt kartlagt nuläget för att genomföra barnkonventionen i respektive förvaltning eller avdelning.

Vuxna med lappar bakom glas

Nu är det dags att reflektera kring resultaten tillsammans i arbetsgruppen. Utgå från dessa frågor:

  • Vilka insikter har ni fått av resultatet?
  • Vilka styrkor finns i arbetet med barns rättigheter i era verksamheter?
  • Vilka svagheter ser ni?
  • Finns det några skillnader eller likheter i era svar?
  • Finns det annan information som visar på vilka barnrättsliga utmaningar som finns?
  • Vilka områden har störst utvecklingsbehov?

Se till att ta anteckningar från era diskussioner - de utgör en del av er gemensamma nulägesanalys.

Se film om asylsökande barns rätt till stöd

Henry Ascher, professor och specialistläkare, berättar att forskning pekar på att barn som kommit från krig och konfliktområden på sikt kan rehabiliteras om man får en varm och trygg miljö i det nya landet. Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, menar att man behandlar barn väldigt olika.

Förbered dig inför nästa moment

I nästa moment ska ni fortsätta arbetet genom att tillsammans med kollegorna kartlägga nuläget gällande hur ni lever upp till barnkonventionen i respektive förvaltning eller avdelning. 

Gå vidare till nästa moment