Att vara processledare

För att skapa goda förutsättningar för utvecklingsarbetet är det bra om det finns en utsedd processledare i arbetsgruppen.
Klistrade lappar på en glasvägg

För att Barnrättsresan ska bli så bra som möjligt rekommenderar Barnombudsmannen att det finns en utsedd processledare i arbetsgruppen som har ett uttalat ansvar att förbereda och leda de gemensamma träffarna. Processledaren inleder varje träff med att informera om mötets syfte och mål.

Processledarens uppgifter

Processledaren ansvarar för förberedelser inför varje träff och leder diskussioner och gruppens arbetsprocess framåt. I praktiken innebär det att lyfta relevanta frågor för diskussion och att leda gruppen till beslut. Det kan också handla om att leda gruppen fram till nya svar och nya frågor, att bygga en ny vision eller att öka kunskapen om sig själva och sitt agerande.

Processledaren säkerställer att anteckningar dokumenteras vid varje träff samt att datum för kommande träff är inbokad.